Kurs

Informasjon om bestilling av kurs finner du ved å klikke her
Ønsker du nærmere informasjon , ring 97 61 29 41 eller send e-post til Helge@galtatest.no

22. og 23. januar 2020: Kurs i administrering og tolkning av evnetesten WISC-V

Våren 2017 ble WISC-V lansert i Norge. Det er flere endringer, deriblant tre nye deltester og ny faktorstruktur. I tillegg til de fire indeksene man kunne beregne i WISC-IV, er visuospatial indeks ny i WISC-V. Man kan også beregne flere sekundære indekser. En annen nyvinning ...


08-09. mai 2019: Kurs i administrering og tolkning av WPPSI-IV

Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - Fourth Edition (WPPSI-IV) er en evnetest for barn mellom to år og seks måneder og syv år og syv måneder. Det er store endringer i barns kognitive evner tidlig i livet, og WPPSI-IV er derfor delt i to testbatterier. ...


Tolkning av evnetesten WISC-IV og den nonverbale evnetesten Leiter-R

I en utredning vil det ofte være gunstig å administrere flere evnetester for det enkelte barn. En kombinasjon av Wechslertestene og Leiter-R vil i mange tilfeller anbefales og kan gi ekstra tyngde i utredningen.

 

Kurset inneholder en gjennomgang av metod...


Tolkning av den nonverbale evnetesten Leiter-R

Leiter-R er en nonverbal evnetest for personer mellom to og 21 år. Testen består av 20 deltester fordelt på to batterier. Visuelt-logisk batteri brukes som et nonverbalt evnemål, mens det andre testbatteriet måler oppmerksomhet og hukommelse.

 

...

Tolkning av evnetesten WISC-IV

 

Tolkning av WISC-IV

 

Kurset gir en innøring i tolkning av WISC-IV. Det vil bli en gjennomgang av metodiske, statistiske og psykometriske egenskaper ved WISC-IV. Ulike kasus legges frem for å forklare forskje...


Tilgjengelige kurs

22. og 23. januar 2020: Kurs i administrering og tolkning av evnetesten WISC-V

Kurset gir innføring i tradisjonell og digital administrering av WISC-V. I kursets tolkningsdel blir ulike sider ved tolkning forklart. Tolkningsteori, som er retningsgivende for hva testresultatet kan fortelle oss, blir presentert. Ulike teorier om intelligens og kognitive funksjoner blir gjennomgått. Blant annet blir CHC-teori, som kan beskrives som et begrepsapparat om kognitive evner, beskrevet og forklart. Til slutt går vi gjennom rapportskriving, og testdeltakerne får utdelt testprofiler med rapporter skrevet av kursholder.

Les mer
08-09. mai 2019: Kurs i administrering og tolkning av WPPSI-IV

Kurset gir innføring i administrering og tolkning av WPPSI-IV. I kursets tolkningsdel blir ulike sider ved tolkning forklart. Tolkningsteori, som er retningsgivende for hva testresultatet kan fortelle oss, blir presentert. Ulike teorier om intelligens og kognitive funksjoner blir gjennomgått. Blant annet blir CHC-teori, som kan beskrives som et begrepsapparat om kognitive evner, beskrevet og forklart. Til slutt går vi gjennom rapportskriving, og testdeltakerne får utdelt testprofiler med rapporter skrevet av kursholder.

Les mer
Tolkning av evnetesten WISC-IV og den nonverbale evnetesten Leiter-R

I en utredning vil det ofte være gunstig å administrere flere evnetester for det e...

Les mer
Tolkning av den nonverbale evnetesten Leiter-R

Leiter-R er en nonverbal evnetest for personer mellom to og 21 år. Testen består a...

Les mer
Tolkning av evnetesten WISC-IV

 

Tolkning av WISC-IV

 

...

Les mer
There are many different DKNY mens watches on the market. This is because the demand for replica watches is so large. In the past, fashion accessories such as replica watches uk were far more popular with women. This was mainly because fashion accessories such as breitling replica uk were largely associated with women. Now in the modern day however, men are just as likely to buy a replica watches sale as women. Retailers have cottoned on to this and therefore now promote far more rolex replica sale for men. Knowing which watch to buy can be a tough choice. However buying a DKNY mens watch is really rather simple. This is because breitling replica uk have many characteristics about them that make them a good choice for people to buy. Firstly, DKNY mens watches have all been designed to an excellent standard.