Tolkning av evnetesten WISC-IV

 

Tolkning av WISC-IV

 

Kurset gir en innøring i tolkning av WISC-IV. Det vil bli en gjennomgang av metodiske, statistiske og psykometriske egenskaper ved WISC-IV. Ulike kasus legges frem for å forklare forskjellige sider ved testen. Etter kurset skal kursdeltakerne blant annet være bedre rustet til å besvare følgende spørsmål:

 

-       Hva er intelligens, og hvorfor er WISC-IV en intelligenstest?

-       Hva måles i indeksene verbal forståelse, perseptuell resonnering, arbeidsminne og prosessesseringshastighet?

-       Hva er sammenhengen mellom oppvekstmiljø og kognitive prestasjoner?

-       Hva er sammenhengen mellom intelligens og hjernens anatomi?

-       Hva indikerer ulike testprofiler?

-       Hvilke andre tester er det formålstjenlig å bruke (f.eks. hva kan nonverbale evnetester brukes til)?

-       Hvordan skal man vurdere og beskrive barnets testatferd?

-       Hvilke tiltak skal iverksettes, og hvordan skal rapporten skrives?

 

Det legges opp til at kursdeltakerne tolker testprofiler som etterpå gjennomgås i plenum. Kursholder er Helge Galta, Cand.polit. med hovedfag i psykologi. Helge Galta driver Galta testkompetanse og har arbeidet i PP-tjenesten siden 2004. Høsten 2014 ga Helge Galta ut boken Tolkning av WISC-IV; teori og praksis. Se http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/tolkning-av-wisc-iv-uf.html for mer om boken.

 

Kurset er beregnet for psykologer, pedagoger og andre som bruker WISC-IV i sitt daglige virke, og både erfarne og uerfarne testbrukere kan dra nytte av undervisningen.

 

Kurset er godkjent som vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister av Norsk psykologforening.

 

Kurset kan tilpasses spesielle ønsker fra bestiller.

Tilgjengelige kurs

22. og 23. januar 2020: Kurs i administrering og tolkning av evnetesten WISC-V

Kurset gir innføring i tradisjonell og digital administrering av WISC-V. I kursets tolkningsdel blir ulike sider ved tolkning forklart. Tolkningsteori, som er retningsgivende for hva testresultatet kan fortelle oss, blir presentert. Ulike teorier om intelligens og kognitive funksjoner blir gjennomgått. Blant annet blir CHC-teori, som kan beskrives som et begrepsapparat om kognitive evner, beskrevet og forklart. Til slutt går vi gjennom rapportskriving, og testdeltakerne får utdelt testprofiler med rapporter skrevet av kursholder.

Les mer
08-09. mai 2019: Kurs i administrering og tolkning av WPPSI-IV

Kurset gir innføring i administrering og tolkning av WPPSI-IV. I kursets tolkningsdel blir ulike sider ved tolkning forklart. Tolkningsteori, som er retningsgivende for hva testresultatet kan fortelle oss, blir presentert. Ulike teorier om intelligens og kognitive funksjoner blir gjennomgått. Blant annet blir CHC-teori, som kan beskrives som et begrepsapparat om kognitive evner, beskrevet og forklart. Til slutt går vi gjennom rapportskriving, og testdeltakerne får utdelt testprofiler med rapporter skrevet av kursholder.

Les mer
Tolkning av evnetesten WISC-IV og den nonverbale evnetesten Leiter-R

I en utredning vil det ofte være gunstig å administrere flere evnetester for det e...

Les mer
Tolkning av den nonverbale evnetesten Leiter-R

Leiter-R er en nonverbal evnetest for personer mellom to og 21 år. Testen består a...

Les mer
Tolkning av evnetesten WISC-IV

 

Tolkning av WISC-IV

 

...

Les mer
There are many different DKNY mens watches on the market. This is because the demand for replica watches is so large. In the past, fashion accessories such as replica watches uk were far more popular with women. This was mainly because fashion accessories such as breitling replica uk were largely associated with women. Now in the modern day however, men are just as likely to buy a replica watches sale as women. Retailers have cottoned on to this and therefore now promote far more rolex replica sale for men. Knowing which watch to buy can be a tough choice. However buying a DKNY mens watch is really rather simple. This is because breitling replica uk have many characteristics about them that make them a good choice for people to buy. Firstly, DKNY mens watches have all been designed to an excellent standard.