Bestilling av kurs

Ønkser du nærmere informasjon eller bestilling, ring 97 61 29 41 eller send e-post til Helge@galtatest.no

  Praktisk informasjon:

 • Kurs kan bestilles via telefon, e-post eller brev
 • Et dagskurs varer i syv timer, klokkeslett avtales med bestiller
 • Pris etter avtale
 • Kursbestiller må melde antall deltakere
 • Kursbestiller er ansvarlig for det administrative. Det vil si at bestiller ordner lokaler med lerret og projektor, lunsj, bestilling av overnatting for kursholder etc.
 • Kursmateriale sendes i ett eksemplar. Bestiller kopierer opp ett eksemplar til hver kursdeltaker.
 • Kursholder kan også delta på seminarer som bestiller eventuelt skal reise på.

  Ved bestilling trenger jeg følgende informasjon:

 • Oppdragsgiver
 • Kontaktperson m/telefonnummer og e-postadresse
 • Oppdragsgivers postadresse
 • Fakturaadresse
 • Oppdragsgivers telefonnummer
 • Hvilket kurs ønskes, og eventuelt spesielle ønsker
 • Dato og klokkeslett
 • Kurslokalenes adresse

Tilgjengelige kurs

22. og 23. januar 2020: Kurs i administrering og tolkning av evnetesten WISC-V

Kurset gir innføring i tradisjonell og digital administrering av WISC-V. I kursets tolkningsdel blir ulike sider ved tolkning forklart. Tolkningsteori, som er retningsgivende for hva testresultatet kan fortelle oss, blir presentert. Ulike teorier om intelligens og kognitive funksjoner blir gjennomgått. Blant annet blir CHC-teori, som kan beskrives som et begrepsapparat om kognitive evner, beskrevet og forklart. Til slutt går vi gjennom rapportskriving, og testdeltakerne får utdelt testprofiler med rapporter skrevet av kursholder.

Les mer
08-09. mai 2019: Kurs i administrering og tolkning av WPPSI-IV

Kurset gir innføring i administrering og tolkning av WPPSI-IV. I kursets tolkningsdel blir ulike sider ved tolkning forklart. Tolkningsteori, som er retningsgivende for hva testresultatet kan fortelle oss, blir presentert. Ulike teorier om intelligens og kognitive funksjoner blir gjennomgått. Blant annet blir CHC-teori, som kan beskrives som et begrepsapparat om kognitive evner, beskrevet og forklart. Til slutt går vi gjennom rapportskriving, og testdeltakerne får utdelt testprofiler med rapporter skrevet av kursholder.

Les mer
Tolkning av evnetesten WISC-IV og den nonverbale evnetesten Leiter-R

I en utredning vil det ofte være gunstig å administrere flere evnetester for det e...

Les mer
Tolkning av den nonverbale evnetesten Leiter-R

Leiter-R er en nonverbal evnetest for personer mellom to og 21 år. Testen består a...

Les mer
Tolkning av evnetesten WISC-IV

 

Tolkning av WISC-IV

 

...

Les mer
There are many different DKNY mens watches on the market. This is because the demand for replica watches is so large. In the past, fashion accessories such as replica watches uk were far more popular with women. This was mainly because fashion accessories such as breitling replica uk were largely associated with women. Now in the modern day however, men are just as likely to buy a replica watches sale as women. Retailers have cottoned on to this and therefore now promote far more rolex replica sale for men. Knowing which watch to buy can be a tough choice. However buying a DKNY mens watch is really rather simple. This is because breitling replica uk have many characteristics about them that make them a good choice for people to buy. Firstly, DKNY mens watches have all been designed to an excellent standard.