Velkommen til Galta testkompetanse

Helge Arild Galta

Galta testkompetanse er et enkeltmannsforetak opprettet i 2010 av Helge Arild Galta. Helge A. Galta er utdannet Cand.polit fra universitetet i Trondheim med hovedfag i psykologi. Helge A. Galta arbeider med utredning av barn og unge og har særlig spesialisert seg innenfor testpsykologi som han nå driver kursing innen.

Les mer

Kontaktinformasjon

Galta testkompetanse
Helge A. Galta
Admiral Cruys gate 26

Telefon: 97612941
E-post: helge@galtatest.no
Org.nr: 994 947 982

Artikler

For øyeblikket ingen artikler

Tilgjengelige kurs

21.09.2016, Tromsø: Tolkning av WISC-IV

Kurset gir en innføring i tolkning av WISC-IV. Det vil bli en gjennomgang av metodiske, statistiske og psykometriske egenskaper ved WISC-IV. Hva intelligens er, og hva som blir målt i de ulike indeksene blir gjennomgått. Ulike kasus legges frem for å forklare forskjellige sider ved testen. Da mye av det som legges frem er generell testkunnskap, gir kurset et godt grunnlag for tolkning av andre evnetester som er i bruk på det norske markedet.

Les mer
Tolkning av evnetesten WISC-IV og den nonverbale evnetesten Leiter-R

I en utredning vil det ofte være gunstig å administrere flere evnetester for det e...

Les mer
Tolkning av den nonverbale evnetesten Leiter-R

Leiter-R er en nonverbal evnetest for personer mellom to og 21 år. Testen består a...

Les mer
Tolkning av evnetesten WISC-IV

 

Tolkning av WISC-IV

 

...

Les mer