Andre tjenester

Evnetesting/utredning av barn

Evnetesting/utredning av voksne

Ved ønske om testing/utredning får man tilsendt henvisningsskjema via e-post.

Veiledning

Både studenter og fagpersoner som tar videreutdannelse/spesialistutdannelse, kan bestille veiledning fra Galta testkompetanse.

Fagpersoner fra PPT, BUPA og andre instanser kan bestille veiledning fra Galta testkompetanse.

Veiledningsformer

Veiledning gis i møter, på skype eller telefon. Lang reisevei medfører gjerne at veiledning ved oppmøte blir vanskelig. I slike tilfeller har vi god erfaring med veiledning over skype og telefon. E-post brukes som supplement i veiledningen (utveksling av profiler og annet).

Pris

Evnetesting/utredning: 1350 kroner pr. time

Veiledning: 1350 kroner pr. time

Veiledning av to personer fra samme instans samtidig: 1950 kroner pr. time

En veiledningstime er 45 minutter. 15 minutter beregnes til forberedelse/etterarbeid.

Ved ønske om tjenester fra Galta testkompetanse kan man ta kontakt via e-post eller telefon.