Bestilling av kurs

Praktisk informasjon:

 • Kurs kan bestilles via telefon, e-post eller brev.
 • Kursets varighet avtales med bestiller. Det holdes kurs over én eller flere dager.
 • Galta testkompetanse har faste pristabeller å gå etter. Prisen avgjøres delvis av antall deltakere.
 • Kursbestiller må melde antall deltakere.
 • Kursbestiller er ansvarlig for det administrative. Det vil si at bestiller ordner lokaler med lerret og projektor, lunsj, etc.
 • Kursmateriell sendes pr. e-post til kontaktperson. Kontaktperson videresender kursmateriell til hver kursdeltaker.
 • Kursholder kan delta på seminarer som bestiller eventuelt skal reise på.
 • Kurs tilbys som webinar.

Ved bestilling av kurs trengs følgende informasjon:

 • Oppdragsgiver
 • Kontaktperson m/telefonnummer og e-postadresse
 • Oppdragsgivers postadresse
 • Fakturaadresse. Galta testkompetanse foretrekker at faktura sendes per e-post eller EHF.
 • Oppdragsgivers telefonnummer
 • Hvilket kurs ønskes, og eventuelt spesielle ønsker. Kursbestiller kan ha behov for kurs i administrering og tolkning av én bestemt evnetest, tolkning av flere evnetester eller annet.
 • Dato og klokkeslett
 • Kurslokalenes adresse

Dersom du har spørsmål, ring 97 61 29 41 eller send e-post til Helge@galtatest.no