Om Galta testkompetanse

Galta testkompetanse er et enkeltmannsforetak opprettet i 2010 av Helge Galta. Helge Galta har tatt hovedfag i psykologi ved universitetet i Trondheim og var ferdig utdannet i 2003. Helge Galta arbeider med utredning av barn og unge og har særlig spesialisert seg innenfor testpsykologi. Som nyutdannet jobbet Helge Galta en kort periode i statlig barnevern. Siden 2004 har han vært ansatt i PP-tjenesten. Helge Galta er gift og har tre barn. Han er oppvokst i Stavanger hvor han fortsatt bor.

Galta testkompetanses hovedvirke er kursvirksomhet og undervisning innen evnetesting. Kurs i regi av Galta testkompetanse blir annonsert på nettsiden. På disse kursene står Galta testkompetanse for kurslokale, lunsj og annet. Interesserte kursdeltakere melder seg på via nettsiden. I tillegg er det mulig for foretak å bestille Helge Galta inn til kursing i kursbestillers lokaler. Helge Galta holder kurs for lokale PP-tjenester og helseforetak (BUP) i hele Norge. Helge Galta kan undervise i de fleste evnetester som er i bruk i Norge i dag, og han har undervist i testpsykologi ved flere norske universiteter.

Galta testkompetanse tilbyr også andre tjenester enn kursvirksomhet. Galta testkompetanse brukes blant annet til evnetesting av barn og voksne. Eksempelvis har Galta testkompetanse blitt brukt en del av NAV for utredning av minoritetsspråklige voksne. Evnetester brukes som et ledd i utredningen for å bedre kunne si hvilke jobber den minoritetsspråklige kan passe til. Ellers kan både studenter og fagpersoner, som er i gang med videreutdannelse/spesialistutdannelse, søke veiledning hos Galta testkompetanse.